Obligacje skarbowe – praktyczny i kompletny przewodnik

297

Obligacje skarbowe to jedna z najsensowniejszych alternatyw dla lokat bankowych. W bardzo wielu sytuacjach pozwalają one zarobić znacznie więcej. W tym artykule wyjaśniam – krok po kroku – czy warto inwestować w te obligacje, jak to robić, pokazuję konkretne wyliczenia i udostępniam kalkulator, w którym możesz policzyć własne scenariusze.

Aktualizację wpisu z 25.01.2022 r., z aktualnym oprocentowaniem Obligacji Skarbu Państwa znajdziesz tutaj:
Obligacje indeksowane inflacją – kalkulator

Obligacje skarbowe czy lokaty?

Ukochanym produktem oszczędnościowym Polaków cały czas są lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Uznajemy je za najbardziej bezpieczne, nie martwimy się o żadne rynkowe wahania i zwykle nie mamy czasu, by sprawdzać alternatywy. Sam przechowuję na lokatach i kontach oszczędnościowych spore ilości gotówki, którą potrzebuję mieć „pod ręką”. W miarę możliwości lokuję te pieniądze na jak najwyższy procent, w czym pomaga mi bardzo ranking lokat i kont oszczędnościowych.

Jednak zawężanie pomnażania pieniędzy wyłącznie do lokat i kont oszczędnościowych ma przynajmniej kilka konkretnych słabości:

 • wysokie oprocentowanie dotyczy najczęściej nowych klientów,
 • najbardziej atrakcyjne oferty dotyczą niewielkich kwot (np. do 10 000 zł),
 • okresy atrakcyjnego oprocentowania są krótkie – w większość przypadków nie przekraczają 3 miesięcy,
 • po zakończeniu promocji w danym banku oprocentowanie staje się mało atrakcyjne,
 • to wymaga zaangażowania czasu w poszukiwanie kolejnej promocji, a nasz czas ma przecież swoją cenę,
 • gdy szukamy nowej promocji, pieniądze przez pewien czas leżą zwykle na nisko oprocentowanych rachunkach, co znacząco obniża efektywną stopę zwrotu z takiego oszczędzania,
 • po zakończeniu okresu lokaty zarobione odsetki są natychmiast pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych,
 • w efekcie uzyskanie faktycznej stopy zwrotu przekraczającej inflację wymaga sporej gimnastyki.

Właśnie dlatego chciałbym dziś zwrócić Twoją uwagę na detaliczne obligacje Skarbu Państwa. Korzystam z nich od stycznia 2009 r. i uważam, że to bardzo sensowny produkt, będący świetnym sposobem na lokowanie w bezpieczny sposób nadwyżek swojego kapitału.

Spis treści

Artykuł jest dość obszerny, więc aby łatwiej było Ci po nim nawigować, przygotowałem „klikalny” spis treści:

I. Detaliczne obligacje skarbowe – co to jest?
II. Obligacje skarbowe a Fundusze obligacji – na czym polega różnica?
III. Detaliczne obligacje skarbowe – jakie niosą ze sobą ryzyka?
IV. Czy państwo może nie wykupić swoich obligacji?
V. 10-letnie Obligacje Skarbowe, czyli EDO
VI. Obligacje skarbowe EDO – jak są oprocentowane?
VII. Obligacje Skarbowe a podatek belki
VIII. Na czym polega wcześniejszy wykup obligacji skarbowych?
IX. Obligacje skarbowe EDO – ile w sumie można zarobić?
X. Obligacje skarbowe EDO – czy można zarobić mniej niż wyniesie inflacja?
XI. 12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROD (wyłącznie dla programu „Rodzina 500+”)
XII. 6-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROS (wyłącznie dla programu „Rodzina 500+”)
XIII. 4-letnie Indeksowane Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe COI
XIV. 3-letnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym TOZ
XV. 2-letnie  Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS
XVI. 3-miesięczne Obligacje Skarbowe OTS
XVII. Detaliczne obligacje skarbowe – gdzie i jak je kupić?
XVIII. Obligacje skarbowe – kalkulator

UWAGA! Zamieszczone w tym artykule linki nie są linkami afiliacyjnymi, a ja nie odnoszę żadnych materialnych korzyści z opisywania tych obligacji. Chcę jedynie podzielić się z Tobą opinią na temat Obligacji Skarbowych, które – moim zdaniem – świetnie nadają się do ulokowania tej części oszczędności w złotówkach, dla której priorytetem jest bezpieczeństwo i zysk chroniący przed inflacją.

Detaliczne obligacje skarbowe – co to jest?

Inwestowanie w obligacje skarbowe jest niczym innym, jak pożyczaniem pieniędzy Skarbowi Państwa. W zamian za oddanie swojego kapitału otrzymujesz wynagrodzenie w postaci odsetek. W praktyce większość z nas może inwestować w tę klasę aktywów na dwa sposoby:

 1. nabywając jednostki uczestnictwa funduszy obligacji,
 2. kupując bezpośrednio detaliczne obligacje Skarbu Państwa.

Choć w jednym i drugim przypadku inwestujemy w obligacje skarbowe, różnice pomiędzy tymi sposobami lokowania pieniędzy są bardzo istotne.

Sprawdź aktualne rankingi
ostatnia aktualizacja:


Najlepsze lokaty bankowesprawdź
Najlepsze konta osobiste za 0 zł
Promocje bankowe do 900 zł premii
Najtańsze kredyty hipoteczne 10 banków

Sprawdź

Obligacje skarbowe a Fundusze obligacji – na czym polega różnica?

Decydując się na fundusz inwestycyjny nabywasz jego jednostki uczestnictwa, stanowiące po prostu udział w zdywersyfikowanym portfelu różnych obligacji. Zarządzający takim funduszem stara się nim aktywnie zarządzać, dopasowując portfel np. do swoich oczekiwań odnośnie zmiany stóp procentowych. Fundusze obligacji nie mogą nabywać detalicznych obligacji skarbowych. Lokują one środki w papiery wyemitowane przez Skarb Państwa, ale na nieco innych warunkach. Takie obligacje „dla instytucji” są notowane na rynku, a ich ceny podlegają wahaniom. Dodatkowo spora część wypracowanych zysków jest konsumowana przez opłaty za zarządzanie funduszem. Może się zatem zdarzyć, że w krótkim okresie nawet bezpieczny fundusz obligacji skarbowych pokaże ujemną stopę zwrotu, a w długim okresie wyniki nie będą imponujące, właśnie ze względu na opłaty lub pomyłki zarządzającego. Szczegółowo działanie funduszy obligacji opisałem w artykule: Fundusze dłużne – kiedy przyniosą najlepsze wyniki?

Decydując się na inwestycję w detaliczne obligacje skarbowe, wybierasz inny sposób lokowania pieniędzy w tę klasę aktywów. Nabywanie detalicznych obligacji skarbowych charakteruzuje się m.in tym, że:

 • sam wybierasz konkretny rodzaj obligacji (wszystkie rodzaje detalicznych obligacji skarbowych za chwilę opiszę),
 • obligacje detaliczne nie są notowane na żadnym rynku a ich ceny nie podlegają wahaniom,
 • każdego dnia w serwisie transakcyjnym widzisz jaka jest dzisiejsza wartość inwestycji i każdego dnia jest ona nieco wyższa niż w dniu poprzednim,
 • nie ponosisz żadnych opłat za zarządzanie ani opłat transakcyjnych,
 • możesz je kupić przez internet, bez wychodzenia z domu.

Za chwilę szczegółowo opiszę każdy rodzaj dostępnych dziś detalicznych obligacji skarbowych, pokazując ile da się na nich zarobić. Ale najpierw zobaczmy jakie ryzyka są związane z inwestowaniem w detaliczne obligacje skarbowe.

Detaliczne obligacje skarbowe – jakie niosą ze sobą ryzyka?

Dość często używam argumentu, że z punktu widzenia obywatela Polski – lokującego środki w PLN – detaliczne obligacje skarbowe są nawet bezpieczniejsze od lokat bankowych. Dlaczego używam takiego określenia?

Jak napisałem powyżej – inwestowanie w obligacje skarbowe polega w praktyce na udzielaniu pożyczki naszemu państwu. Jednym z najważniejszych ryzyk, z jakim musimy się tutaj liczyć, jest więc ryzyko kredytowe. Takie ryzyko polega na tym, że emitent obligacji może po prostu nie mieć pieniędzy, aby zapłacić odsetki i zwrócić nam pożyczony kapitał.

Obligacje korporacyjne – ryzyko

Gdy kupuję obligację korporacyjną, wyemitowaną przez firmę, upadek firmy oznacza, że stracę większość zainwestowanego kapitału. Dlatego wiele takich obligacji – szczególnie tych o wysokim oprocentowaniu – jest znacznie bardziej ryzykownych, niż wydaje się osobom lokującym w nich kapitał. To ryzyko materializuje się zwykle w okresach spowolnienia gospodarczego, gdy emitentom spadają przychody.

Lokata bankowa – ryzyko

Gdy zakładam lokatę bankową, to groźna dla moich pieniędzy może być upadłość banku. W Polsce działa jednak system rekompensat w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gdy upadnie mały bank, pieniądze wypłaci BFG. Gdy upadnie duży bank, pieniędzy w BFG zabraknie, więc ostatecznie i tak trzeba będzie sięgnąć do budżetu państwa. Sposób działania BFG wraz z informacją na temat tego, jak działa cały system i ile jest w nim pieniędzy, opisałem dokładnie w artykule: Czy Twoje pieniądze w banku są bezpieczne? Jak działa BFG?

Ostatecznie zatem – lokując środki w banku – i tak z tyłu głowy liczysz na to, że w razie czego pieniądze odda Ci państwo. Istnieje tu jednak kwotowa granica gwarancji: 100 tys. euro.

Gdy kupuję detaliczne obligacje skarbowe, państwo jest moim bezpośrednim dłużnikiem i to ono odpowiada za spłatę takiego zadłużenia. Jakie jest prawdopodobieństwo upadłości państwa? W mojej ocenie jest ono raczej niższe, niż prawdopodobieństwo upadłości banku – od 1995 r. upadło 5 banków komercyjnych, 91 spółdzielczych i 11 SKOK-ów. Jeżeli więc czujesz się komfortowo trzymając pieniądze w banku, przynajmniej ten sam poziom komfortu powinien Ci towarzyszyć przy inwestowaniu w detaliczne obligacje skarbowe.

Czy państwo może nie wykupić swoich obligacji?

Jak najbardziej. Tylko w okresie 100 lat – od 1915 do 2015 r. – w światowej gospodarce mieliśmy do czynienia ze 189 przypadkami, w których 80 krajów nie było w stanie wykupić swoich obligacji, a niektóre bankrutowały wielokrotnie (źródło). Należy jednak zaznaczyć, że dotyczyło to przede wszystkim niemożliwości spłacenia zadłużenia zaciągniętego w walutach obcych, czyli spłaty zadłużenia wobec innych krajów. W takiej sytuacji znalazła się np. Polska, która ogłosiła niewypłacalność w 1981 r. nie będąc w stanie spłacić długów zaciągniętych w czasach PRL.  

Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca zadłużenia we własnej walucie. Tutaj o bankructwo o wiele trudniej, a to dlatego, że:

 1. w praktyce sami spłacamy ten dług płacąc podatki,
 2. w razie konieczności złotówki zostaną „dodrukowane” przez bank centralny.

Oczywiście będzie się to wiązało z wysoką inflacją oraz gwałtownym osłabieniem złotówki wobec innych walut. Ale w takiej sytuacji identyczne ryzyko będzie przecież dotyczyło też naszych złotówek na depozycie bankowym.

A czy może się zdarzyć sytuacja, w której państwo nie wykupi detalicznych obligacji skarbowych denominowanych w PLN? Tak. Może się to zdarzyć na przykład w sytuacji, w której dojdzie do zmiany ustroju politycznego. Politycy ogłoszą wtedy „nowe państwo” i stwierdzą, że nie honorują żadnych zobowiązań „starego państwa”. Coś podobnego wydarzyło się w Polsce, gdy PRL odmówiła wykupienia obligacji skarbowych wyemitowanych przed II Wojną Światową. Oznaczałoby to totalną katastrofę naszych finansów publicznych i osobistych.

Tego typu scenariusze działają oczywiście na wyobraźnię i z pewnością wiele osób – obserwując ciągle rosnący dług publiczny Polski – może obawiać się obligacji skarbowych. Jak wysokie może być jednak prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków?

Moja – w pełni subiektywna – estymacja tego prawdopodobieństwa jest taka, że w perspektywie kolejnych kilkunastu lat jest ono niższe od 1%. A skoro tak, to obstawiam scenariusz o prawdopodobieństwie powyżej 99% i z pełnym spokojem inwestuję w obligacje skarbowe. Gdy w grę wchodzą pieniądze, ryzyko występuje zawsze, jednak w przypadku detalicznych obligacji skarbowych, to ryzyko jest bardzo niskie.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej poszczególnym obligacjom skarbowym.

Obligacje skarbowe 10-letnie, czyli EDO

Zaczynam od obligacji 10-letnich, ponieważ są one dostępne dla każdego i – moim zdaniem – świetnie sprawdzą się w bardzo wielu przypadkach. W styczniu tego roku wykupione zostały moje obligacje, które kupiłem w roku 2009. Ich oprocentowanie w poszczególnych latach kształtowało się w następujący sposób:

Obligacje skarbowe 10-letnie oprocentowanie tabela

Te procenciki – szczególnie pod koniec – nie robią większego wrażenia, prawda? Ale łączna stopa zwrotu, jaką zrealizowałem na tych obligacjach w ciągu 10 lat wyniosła nieco ponad 60%. Każdy 1000 zł zainwestowany w te obligacje wart był po 10 latach 1601,30 zł:

Tabela - wykup obligacji skarbowych po 10 latach, zysk

Żeby nie było tak różowo od razu napiszę, że oczywiście na zakończenie został pobrany podatek Belki od zysku z obligacji, więc stopa zwrotu netto wyniosła 48,7%, a warunki oferowane przez dziś dostępne 10-latki są nieco gorsze. Marża przy tych obligacjach wynosiła bowiem 2,75%, a dziś wynosi 1,5%, o czym za chwilę. Tak czy inaczej – mamy gwarantowany przez Skarb Państwa konkretny zysk, bez konieczności latania pomiędzy bankami w poszukiwaniu kolejnej promocji. Wiele osób jest zachwyconych, gdy mają gwarancję kapitału. Tutaj mamy praktycznie do czynienie z gwarancją zysku.

Postaram się teraz dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób działają 10-letnie obligacje skarbowe, abyś mógł z nich korzystać w sposób w pełni świadomy. Są one oznaczone konkretnym symbolem. Te, które możesz nabyć dzisiaj, mają symbol EDO0329, który oznacza:

Obligacje EDO czy warto

Zostaną one zatem wykupione w marcu 2029 r. „Człowieku, ale kto chce zamrażać pieniądze na 10 lat?!” – być może zapytasz. Spokojnie! Co prawda obligacje są 10-letnie, ale możesz w każdej chwili przedstawić je do przedterminowego wykupu i w ciągu kilku dni pieniądze wrócą na Twój rachunek bankowy. Ale po kolei.

Obligacje skarbowe EDO jak są oprocentowane?

Przez pierwszych 12 miesięcy po dokonaniu zakupu takiej obligacji jest ona oprocentowana według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym. Obecnie (marzec 2019 r.) stopa oprocentowania dla pierwszego roku wynosi 2,7%.

Obligacje Skarbu Państwa indeksowane inflacją

Oznacza to, że przez kolejnych 12 miesięcy każdego dnia na swoim rachunku rejestrowym będziesz obserwował, jak rośnie wartość Twojej inwestycji. Będzie ona codziennie powiększana o 2,7% / 365, czyli o wartość dziennych odsetek (w roku, w którym jest 365 dni). Nie oznacza to jednak, że odsetki każdego dnia są doliczane do kapitału. Kapitalizacja następuje dopiero na zakończenie roku – zatem efektywna stopa zwrotu w pierwszym roku wyniesie dokładnie 2,7%. Jeśli wpłacisz 1000 zł, to po roku zrobi się z tego dokładnie 1027 zł.

Co dzieje się dalej? Począwszy od drugiego roku oprocentowanie obligacji jest ustalone na podstawie wzoru: inflacja + 1,5% marży. W praktyce oznacza to, że:

 • jeżeli będzie deflacja – oprocentowanie wyniesie 1,5%, czyli tyle, ile wynosi marża,
 • jeśli inflacja wyniesie 1% – obligacja w kolejnym roku będzie oprocentowana 2,5%,
 • jeśli inflacja wyniesie 2% – oprocentowanie obligacji wyniesie 3,5%,
 • jeśli inflacja wyniesie 5% – oprocentowanie obligacji wyniesie 6,5%.

I tak dalej. Czyli wybierając taką obligację masz gwarancję stopy zwrotu na poziomie 1,5 punktu procentowego ponad inflację. Na zakończenie każdego roku inwestowania w daną obligację na Twoim rachunku rejestrowym wydarzą się zatem dwie rzeczy:

 1. wypracowane w poprzednim roku odsetki zostaną dopisane do kapitału (nastąpi tzw. kapitalizacja odsetek),
 2. zostanie ustalone oprocentowanie obligacji na kolejnych 12 miesięcy według wzoru: inflacja + 1,5%.

Obligacje Skarbowe a podatek belki

A co z podatkiem od zysków kapitałowych? No właśnie – i tu kryje się kolejna cenna cecha takiej obligacji. Otóż pomimo kapitalizacji odsetek podatek Belki nie jest pobierany na zakończenie danego roku. Oznacza to, że w kolejnym roku pracuje cały pierwotnie wpłacony kapitał oraz 100% odsetek wypracowanych w poprzednim roku. To dodatkowo poprawia Twój wynik inwestycyjny. Podatek jest w praktyce odroczony aż do momentu wykupienia obligacji (czyli na 10 lat) lub przedstawienia jej przez Ciebie do przedterminowego wykupu.

Podatek odprowadzany jest za nas. Nie musimy wykazywać tych zysków w rocznym PIT-cie. Działa to tak jak w przypadku lokaty bankowej.

Na czym polega wcześniejszy wykup obligacji skarbowych?

Wiele osób rezygnuje z obligacji EDO właśnie dlatego, że obawiają się zamrażania swojego kapitału na długich 10 lat. Niepotrzebnie. W każdej chwili możesz zrezygnować z kontynuowania inwestycji i przedstawić swoją obligację do przedterminowego wykupu. Wadą takiej operacji jest jednak konieczność zapłaty tzw. opłaty za przedterminowy wykup.

Wysokość takiej opłaty wynosi 2 złote od każdej przedstawionej do przedterminowego wykupu obligacji, ale nie więcej, niż kwota zarobionych odsetek. Nominalna wartość jednej obligacji w momencie zakupu wynosi 100 zł.

Załóżmy, że wpłaciłeś 1000 zł nabywając 10 sztuk obligacji EDO. Po roku ich wartość – zgodnie z tym, co opisałem w punkcie o oprocentowaniu – wyniesie 1027 zł.  Jeśli zdecydujesz się na zakończenie inwestycji po 12 miesiącach, zostanie naliczona opłata likwidacyjna o łącznej wartości: 10 sztuk * 2 zł = 20 zł.

A zatem z 27 zł odsetek dla Ciebie pozostanie 7 zł. Ponieważ zakończyłeś inwestycję już na tym etapie, pobrany będzie także podatek od zysków kapitałowych w wysokości: 7 zł * 19% = 1,33 zł, a łączna wartość wypłaconych odsetek netto wyniesie zaledwie: 5,67 zł. Wniosek? Obligacje 10-letnie nie są z pewnością właściwym instrumentem, jeżeli masz pewność, że za rok będziesz potrzebować gotówki.

Są jednak dwa elementy, o których warto pamiętać:

 • gdybyś korzystał z lokaty bankowej i zerwał ją przed terminem, utraciłbyś 100% odsetek (wiele lokat ma takie zasady),
 • im później dokonasz przedterminowego wykupu, tym mniejsze znaczenie ma opłata za przedterminowy wykup, ponieważ jest ona ustalona kwotowo, a nie procentowo.

Obligacje skarbowe EDO ile w sumie można zarobić?

Myślę, że masz coraz większą świadomość, jak działają 10-letnie obligacje skarbowe EDO. Zobaczmy zatem, ile można na nich mniej-więcej zarobić. Oczywiście podanie dokładnego wyniku jest niemożliwe, bo dziś nie mamy pojęcia, ile wyniesie w przyszłości inflacja. Przygotowałem jednak dla Ciebie arkusz w Excelu, w którym będziesz mógł dokonać obliczeń dla własnych założeń i to dla każdej opisanej w tym artykule obligacji.

Przy założeniu, że w ciągu najbliższych 10 lat inflacja będzie na poziomie celu inflacyjnego NBP, czyli wyniesie 2,5% w skali roku, każdy 1000 zł zainwestowany w te obligacje zaowocuje następującymi wynikami:

Tabela Obligacje EDO 10 lat - Obligacje skarbowe a lokata. Co się bardziej opłaca?

W praktyce stopy inflacji będą na różnym poziomie, a co za tym idzie – oprocentowanie obligacji również. Jeżeli masz ochotę, możesz w załączonym arkuszu wpisać osobną stopę inflacji dla każdego roku. Arkusz, o którym mowa, znajdziesz poniżej:

=> Pobierz kalkulator porównujący detaliczne obligacje skarbowe

Zobacz też: Obligacje indeksowane inflacją – kalkulator

Obligacje skarbowe EDO czy można zarobić mniej niż wyniesie inflacja?

Intuicyjna odpowiedź brzmi „NIE”. Przecież obligacje – począwszy od drugiego roku – są oprocentowane  o 1,5 punktu procentowego ponad inflację. A jednak istnieje taka teoretyczna możliwość. Wszystko z powodu podatku Belki.

Załóżmy, że inflacja wyniosła w danym roku 3% a Ty zarobiłeś 4,5%, czyli 1,5 punktu procentowego ponad inflację. Jeśli zainwestowałeś kwotę 1000 zł, to zarobiłeś 45 zł odsetek. Jeśli w tym momencie zostanie naliczony podatek Belki, to „na rękę” zostanie Ci:

45 zł * 0,81 =  36,45 zł

W ujęciu netto zarobiłeś więc 3,64% a inflacja wynosiła 3% – zatem nie tylko uchroniłeś realną wartość pieniędzy, ale wypracowałeś realny zysk.

Co jednak będzie, jeśli inflacja urośnie do 8%?

W takiej sytuacji oprocentowanie Twojej obligacji wyniesie 9,5%, a Twój 1000 zł wypracuje 95 zł odsetek. Jeśli w tym momencie zostanie naliczony podatek Belki, to „na rękę” zostanie Ci:

95 zł * 0,81 = 76,95 zł

W ujęciu netto zarobiłbyś zatem 7,69% – czyli poniżej stopy inflacji w wysokości 8%! I to pomimo tego, że oprocentowanie jest liczone według wzoru inflacja + 1,5%. To mało intuicyjne, prawda?

Graniczna wartość inflacji, przy której realna stopa zwrotu wynosi 0% (czyli stopa nominalna wynosi dokładnie tyle, ile wynosi inflacja) w przypadku oprocentowania liczonego według wzoru inflacja + marża wynosi:

graniczna stopa inflacji = (81% / 19%) x marża

W przypadku „dziesięciolatek”, oznacza to, że jeśli inflacja wyniesie ponad 6,395% (czyli 4,2632 * 1,5%), to obligacje nie ochronią realnej wartości. A zatem lata, w których inflacja będzie na takim poziomie lub wyższym, będą latami, w których trudno jest mówić o „zysku powyżej inflacji”. W praktyce pobranie podatku będzie odroczone do momentu zapadalności obligacji, więc inflacja musiałby dłużej utrzymywać się na tak wysokich poziomach, by nasza inwestycja nie ochroniła realnej wartości. Biorąc pod uwagę cel inflacyjny NBP – taki scenariusz wydaje się również mało prawdopodobny.

Właśnie dlatego takie obligacje indeksowane inflacją uważam za świetne miejsce do lokowania tych środków, które mają stanowić bezpieczną część naszego portfela. Ja trzymam w nich m.in. sporą część funduszu bezpieczeństwa.

Ale może być jeszcze lepiej! Rzuć okiem na obligacje 12-letnie!

Obligacje skarbowe 12-letnie, czyli Rodzinne Obligacje Skarbowe ROD

Najbardziej atrakcyjne oprocentowanie dają obecnie obligacje 12-letnie. Te, które możesz kupić dziś, mają symbol ROD0331. Zobacz, co te literki i cyferki oznaczają:

Obligacje ROD czy warto

Obligacje będą wykupione w marcu 2031 r. 12 lat to mnóstwo czasu i może być Ci trudno podjąć dzisiaj decyzję o zamrożeniu oszczędności na tak długi okres. Na szczęście te obligacje także możesz w każdej chwili przedstawić do przedterminowego wykupu. Opłata za przedterminowy wykup jest identyczna jak w przypadku obligacji 10-letnich – wynosi 2 zł od każdej obligacji.

Obligacje skarbowe ROD – jak są oprocentowane?

Przez pierwszych 12. miesięcy po dokonaniu zakupu takiej obligacji jest ona oprocentowana według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym. Obecnie (marzec 2019 r.) oprocentowanie takich obligacji wynosi 3,2 % w skali roku:

Obligacje Rodzinne na 12 lat indeksowane inflacją dla 500+

 

W ciągu pierwszych 12. miesięcy wartość Twojej inwestycji będzie codziennie powiększana o naliczone w danym dniu odsetki, czyli 1/365 z  3,2% (w roku, w którym jest 365 dni). Kapitalizacja również następuje dopiero na zakończenie roku – więc efektywna stopa zwrotu w pierwszym roku wyniesie dokładnie 3,2%. Jeśli wpłacisz 1000 zł, to po roku na rachunku rejestrowym zobaczysz dokładnie z 1032 zł.

A ile zarobisz na obligacji w kolejnych latach? Począwszy od drugiego roku oprocentowanie obligacji jest ustalone na podstawie wzoru: inflacja + 2% marży. A zatem marża w tych obligacjach o 0,5 punktu procentowego wyższa. W praktyce oznacza to, że:

 • jeżeli będzie deflacja, to oprocentowanie wyniesie 2% – czyli tyle, ile wynosi marża
 • jeśli inflacja wyniesie 1% – obligacja w kolejnym roku będzie oprocentowana 3%
 • jeśli inflacja wyniesie 2% – oprocentowanie obligacji wyniesie 4%
 • jeśli inflacja wyniesie 5% – oprocentowanie obligacji wyniesie 7%

I tak dalej. Czyli wybierając taką obligację masz gwarancję stopy zwrotu na poziomie 2 punktów procentowych ponad inflację. W analogiczny sposób, jak to miało miejsce w przypadku obligacji 10-letnich, po każdym roku inwestowania na Twoim rachunku rejestrowym wydarzą się dwie rzeczy:

 1. wypracowane w poprzednim roku odsetki zostaną dopisane do kapitału (nastąpi tzw. kapitalizacja odsetek),
 2. zostanie ustalone oprocentowanie obligacji na kolejnych 12 miesięcy według wzoru: inflacja + 2%.

Nie możemy oczywiście zapomnieć o podatku od zysków kapitałowych. Podatek zapłacisz jednak dopiero w momencie  wykupu obligacji (czyli po 12 latach) lub przedstawienia jej do przedterminowego wykupu. Oznacza to, że w kolejnym roku pracuje cały pierwotnie wpłacony kapitał oraz 100% odsetek wypracowanych w poprzednich okresach. I to oczywiście dodatkowo poprawia stopę zwrotu.

Ile pieniędzy możesz zainwestować w obligacje 12-letnie?

Oprocentowanie obligacji 12-letnich jest na tyle atrakcyjne, że chętnie zainwestowałbym w nie większą część mojego portfela. Ale nic z tego.

Rodzinne obligacje oszczędnościowe ROD przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”. I możesz w nie zainwestować tylko tyle pieniędzy, ile otrzymałeś dotychczas w ramach tego programu.

Obligacje skarbowe ROD- ile w sumie można zarobić?

Wiesz już jak działają 12-letnie obligacje skarbowe ROD. Zobaczmy zatem, ile można na nich zarobić.

Przy założeniu, że w ciągu najbliższych 12 lat inflacja będzie na poziomie celu inflacyjnego NBP, czyli wyniesie 2,5% w skali roku, każdy 1000 zł zainwestowany w te obligacje zaowocuje następującymi wynikami:

Obligacje Skarbowe 500+ oprocentowanie - tabela

Oczywiście w praktyce stopy inflacji będą na różnym poziomie w różnych latach. W załączonym arkuszu możesz dowolnie zmieniać założenia. Każda zakładka w tym arkuszu to inny rodzaj obligacji, dlatego upewnij się, że dokonujesz obliczeń we właściwej zakładce:

=> Pobierz kalkulator porównujący detaliczne obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe ROD – czy można zarobić mniej niż wyniesie inflacja?

Podobnie, jak w przypadku obligacji 10-letnich przy pewnym poziomie inflacji podatek od zysków kapitałowych pożre całą nadwyżkę ponad inflację. Ponieważ w przypadku 12-latek marża wynosi 2% w skali roku, to graniczna stopa inflacji wyniesie:

graniczna stopa inflacji = (81% / 19%) * 2% = 8,5264%

Dopiero poziomy inflacji wyższe od tej wartości będą oznaczały, że obligacje nie uchroniły całej realnej wartości kapitału. Ale nawet w takich latach mogą być one znacznie bardziej atrakcyjne od lokat bankowych. Wydaje się mało prawdopodobne, aby banki oferowały depozyty przekraczające inflację o więcej niż 2 punkty procentowe.

Właśnie dlatego wszystkie środki z 500+ inwestuję w obligacje 12-letnie.

6-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROS

Kolejnymi obligacjami przeznaczonymi wyłącznie dla beneficjentów 500+ są 6-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe. Te, które możesz kupić, dziś mają symbol ROS0325. Oznacza on oczywiście:

Obligacje ROS czy warto

Obligacje te będą wykupione w marcu 2025 r. Przed tą datą możesz je – za dodatkową opłatą – przedstawić do przedterminowego wykupu. Opłata za przedterminowy wykup wynosi 0,7 zł od każdej obligacji.

Obligacje skarbowe ROS – jak są oprocentowane?

Przez pierwszych 12 miesięcy po dokonaniu zakupu takiej obligacji jest ona oprocentowana według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym. Obecnie (marzec 2019 r.) oprocentowanie takich obligacji wynosi 2,8 % w skali roku:

Obligacje Rodzinne na 6 lat indeksowane inflacją dla 500+

Efektywna stopa zwrotu w pierwszym roku wyniesie dokładnie 2,8% a wpłacając 1000 zł na rachunku rejestrowym zobaczysz za rok dokładnie 1028 zł.

A ile zarobisz w kolejnych latach? Począwszy od drugiego roku oprocentowanie obligacji ROS wyniesie: inflacja + 1,75% marży.

Reszta działa identycznie, jak w przypadku obligacji 12-letnich i 10-letnich.

Ile możesz zainwestować w obligacje 6-letnie?

Rodzinne obligacje skarbowe ROS przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”. I możesz w nie zainwestować nie więcej niż uzyskałeś z 500+. Oczywiście limit dla obligacji 12-letnich i 6-letnich jest wspólny. Jeśli otrzymujesz np. 500 zł co miesiąc, możesz przeznaczyć dokładnie tyle na zakup obligacji. Stać Cię zatem na zakup 5 sztuk obligacji. Możesz kupić 5 szt. ROD albo 5 szt. ROS. Możesz też swoje pieniądze podzielić i kupić np. 2 szt. ROD i 3 szt. ROS, itd.

Rodzinne obligacje skarbowe ROS – ile w sumie można zarobić?

Przy założeniu, że w ciągu najbliższych 12 lat inflacja będzie na poziomie celu inflacyjnego NBP, czyli wyniesie 2,5% w skali roku, każdy 1000 zł zainwestowany w te obligacje zaowocuje następującymi wynikami:

Tabela oprocentowania Obligacji - wady i zalety inwestowania w obligacje skarbowe

Oczywiście możesz wprowadzić własne założenia, pamiętaj tylko o wybraniu zakładki dotyczącej właściwych obligacji:

=> Pobierz kalkulator porównujący detaliczne obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe ROS – czy można zarobić mniej niż wyniesie inflacja?

Odpowiedź już znasz. Graniczna stopa inflacji wynosi w tym przypadku:

(81% / 19%)*1,75% = 7,46%

Powyżej tej wartości wkraczamy na obszary inflacji oznaczające realne „podgryzanie” naszego kapitału.

To teraz zobaczmy już ostatnią serię obligacji indeksowanych inflacją. Tym razem działają one w nieco odmienny sposób, ponieważ odsetki są wypłacane co roku.

4-letnie Indeksowane Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe COI

Obecnie  możesz kupić 4-latki o symbolu COI0323. Rozszyfrowanie symbolu wygląda tak:

Obligacje COI czy warto

Obligacje będą wykupione w marcu 2023 r. Przed tą datą możesz je również przedstawić do przedterminowego wykupu. Opłata za przedterminowy wykup wynosi 70 groszy od każdej obligacji.

Obligacje skarbowe COI – jak są oprocentowane?

Przez pierwszych 12 miesięcy po dokonaniu zakupu takiej obligacji jest ona oprocentowana według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym. Obecnie (marzec 2019 r.) oprocentowanie wynosi 2,4 % w skali roku.

Obligacje Skarbowe 4 lata indeksowane inflacją

W pierwszym roku Twój rachunek rejestrowy będzie rósł o odsetki w wysokości 2,4% / 365.

A co się wydarzy po pierwszym roku?

Tym razem sprawy potoczą się inaczej niż w przypadku wcześniej opisanych obligacji. Odsetki zostaną bowiem wypłacone na Twój rachunek bankowy. Oczywiście po uprzednim pomniejszeniu o podatek Belki.

Jeśli zainwestujesz np. 1000 zł, to po roku wartość rachunku wyniesie 1024 zł. Zarobione odsetki, czyli 24 zł zostaną pomniejszone o:

24 zł * 19% = 4,56 zł

Na Twój rachunek bankowy trafi zatem 19,44 zł

Co będzie dalej? W kolejnych latach pracować będzie tylko początkowo wpłacony kapitał (nie ma mechanizmu „odsetek od odsetek”). Oprocentowanie obligacji wyniesie: inflacja + 1,25% marży.

4-letnie Indeksowane Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe COI – ile w sumie można zarobić?

Przy założeniu, że w ciągu najbliższych 4 lat inflacja będzie na poziomie celu inflacyjnego NBP, czyli wyniesie 2,5% w skali roku, każdy 1000 zł zainwestowany w te obligacje zaowocuje następującymi wynikami:

Obligacje skarbowe notowania - tabela Obligacji 4-letnich

Oczywiście własne założenia możesz wprowadzić w arkuszu, który załączam dla Ciebie poniżej:

=> Pobierz kalkulator porównujący detaliczne obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe COI – czy można zarobić mniej niż wyniesie inflacja?

Korzystając z wzoru, który już znasz (wzór na graniczną stopę inflacji) wychodzi, że obligacja nie ochroni swojej wartości, jeśli inflacja przekroczy:

5,33% (czyli 81% / 19% x 1,25%).

3-letnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym TOZ

Jeżeli 4 lata to ciągle zbyt długi dla Ciebie termin, masz jeszcze do wyboru obligacje 3-letnie. Obecnie możesz kupić 3 latki o symbolu TOZ0322:

Obligacje TOZ czy warto

Obligacje będą wykupione w marcu 2022 r. Przed tą datą możesz je przedstawić do przedterminowego wykupu, ponosząc opłatę w wysokości 70 gr od każdej obligacji.

Obligacje skarbowe TOZ – jak są oprocentowane?

Oprocentowanie 3-letniej obligacji TOZ zmienia się co pół roku. Przez pierwszych 6 miesięcy po dokonaniu zakupu takiej obligacji jest ona oprocentowana według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym. Obecnie (marzec 2019 r.) jest to 2,2 % w skali roku.

Twój rachunek rejestrowy będzie, przez pierwsze 6 miesięcy, codziennie rósł o odsetki w wysokości 2,2% / 365. Po upływie 6 miesięcy otrzymasz przelew, ponieważ odsetki nie są kapitalizowane lecz wypłacane. To oznacza, że otrzymasz w sumie 6 przelewów, w tym na koniec 3-go roku inwestycji otrzymasz zarówno odsetki jak i zwrot kapitału.

Jeśli kupisz 10 obligacji TOZ za łączną kwotę 1000 zł, to na koniec pierwszego okresu odsetkowego – czyli po 6 miesiącach – zarobisz 11 zł odsetek (połowę z 2,2% ). Na rachunek bankowy wpłynie Ci 8,91 zł, bo odsetki zostaną oczywiście pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

A ile zarobisz na obligacji w kolejnych okresach odsetkowych? Od 7 miesiąca oprocentowanie obligacji będzie równe stopie WIBOR 6M. Aktualną wartość WIBOR 6M możesz znaleźć tu: https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor.

Dziś, 11 marca 2019 r., WIBOR 6M wynosi blisko 1,79%.

Obligacje Skarbowe 3-lata zmiennoprocentowe

3-letnie Obligacje TOZ – ile w sumie można zarobić?

Tutaj musimy zrobić założenie odnośnie wysokości WIBOR 6M. Załóżmy WIBOR 6M będzie przez kolejne lata utrzymywał się na poziomie około 2%. Wówczas nasze obliczenia wyglądałyby tak:

Obligacje skarbowe 2019 czy warto

Oczywiście możesz wprowadzić dowolne założenia w załączonym poniżej pliku:

=> Pobierz kalkulator porównujący detaliczne obligacje skarbowe

Dwuletnie  Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS

Kolejne detaliczne obligacje, w które możesz zainwestować, to obligacje 2-letnie. Symbol obligacje dostępnych obecnie to DOS0321 i oznacza on oczywiście:  

Obligacje DOS czy warto

Obligacje te będą wykupione w marcu 2021 r. Przed tą datą możesz je przedstawić do przedterminowego wykupu, za opłatą równą 70 groszy od każdej obligacji.

Obligacje skarbowe DOS – jak są oprocentowane?

Oprocentowanie 2-letniej obligacji DOS jest stałe w całym okresie. Oprocentowanie obligacji dostępnych dzisiaj wynosi 2,1% w skali roku.

Obligacje Skarbowe 2-lata stałoprocentowe

Po pierwszym roku nastąpi kapitalizacja odsetek i w drugim roku zarówno początkowy kapitał, jak i wpłacony kapitał, będą oprocentowanie 2,1% w skali roku.

A zatem – przy założeniu, że wpłacisz 1000 zł – za dwa lata wartość inwestycji wyniesie:

1000 zł (1,021)^2 = 1042,44 zł

Następnie od zarobionych odsetek zostanie pobrany podatek Belki, zatem na rękę otrzymasz:

42,44 zł * 0,81 zł = 34,38 zł odsetek

Tabela oprocentowania DOS 2 lata, obligacje skarbowe forum opinie

=> Pobierz kalkulator porównujący detaliczne obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe 3-miesięczne OTS

I już na zakończenie tego wpisu – obligacje 3-miesięczne o stałym oprocentowaniu. W zasadzie nie mam tu o czym pisać, bo działają one identycznie, jak w przypadku lokat bankowych na 3 miesiące. Oprocentowanie dostępnych dziś obligacji wynosi 1,5% w skali roku.

Na taki okres bez problemu znajdziesz lokaty i konta oszczędnościowe o wyższym oprocentowaniu. Możesz je wygodnie odnaleźć w naszym rankingu lokat i kont oszczędnościowych.

Detaliczne obligacje skarbowe – gdzie i jak je kupić?

Najwygodniej jest nabyć te obligacje przez Internet. Po adresem www.obligacjeskarbowe.pl działa serwis w całości poświęcony tym obligacjom. Znajdziesz tam listy emisyjne każdej obligacji oraz wszelkie dodatkowe informacje, niezbędne do rozpoczęcia inwestowania.

Samego zakupu obligacji skarbowych dokonuje się poprzez otwarcie rachunku rejestrowego w Domu Maklerskim PKO BP (to jedyna instytucja, którą państwo upoważniło do prowadzenia tego rejestru). Procedura jest bardzo zbliżona do otwierania lokaty czy konta oszczędnościowego.

Wchodzisz na stronę: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, pod okienkami do logowania wybierasz opcję Nie dokonywałem wcześniej zakupu obligacji przez Internet i reszta jest już prosta. A na pewno zbyt prosta, bym trwonił Twój czas na jej opisywanie.

No dobrze. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł przybliżył Ci sposób funkcjonowania detalicznych obligacji skarbowych, które – moim zdaniem – są ciągle niedocenianą formą lokowania kapitału. Szczególnie atrakcyjne są obligacje 10-letnie oraz te dostępne dla beneficjentów 500+ (ROD i ROS). Ulokowanie pieniędzy w ten sposób pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, który normalnie tracimy na poszukiwanie atrakcyjnych lokat, a bezpieczna część portfela inwestycyjnego ulokowana w takich papierach w świetny sposób ten portfel stabilizuje.

Daj znać w komentarzu, czy takie artykuły, w których pokazuję i dokładnie wyjaśniam działanie pewnych produktów, są dla Ciebie pomocne. Miłego dnia! 🙂

Może Cię zainteresować

Obligacje indeksowane inflacją – kalkulator

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł, może zainteresuje Cię moja książka o inwestowaniu – „Finansowa Forteca”. W podobny sposób jak tutaj na blogu- prosto i merytorycznie – tłumaczę w niej, jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój. Szczegóły poznasz TUTAJ.

PODOBAJĄ CI SIĘ ARTYKUŁY NA BLOGU?

Dołącz do ponad 35 513 osób, które otrzymują newsletter i korzystają z przygotowanych przeze mnie bezpłatnych narzędzi pomagających w skutecznym dbaniu o finanse.
KLIKNIJ W PONIŻSZY PRZYCISK.

PLANUJESZ ZACIĄGNĄĆ KREDYT HIPOTECZNY
I NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

To zupełnie naturalne. Kredyt hipoteczny to ogromne zobowiązanie, które przygniata przez kilkadziesiąt lat. W dodatku mnóstwo osób bardzo za niego przepłaca. Przygotowałem kurs Kredyt Hipoteczny Krok po Kroku, aby uzbroić Cię w niezbędną wiedzę i dać narzędzia do wygodnego podjęcia najlepszych dla Ciebie decyzji. Chcę Ci pomóc w znalezieniu kredytu hipotecznego, który:

✅ w bezpieczny sposób pomoże Ci zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu czy domu,
✅ nie obciąży nadmiernie budżetu Twojej rodziny,
✅ będzie Cię kosztował tak mało, jak to tylko możliwe,
✅ szybko przestanie być Twoim zobowiązaniem, bo sprawnie go spłacisz.

Powiadom
Powiadom o
guest
297 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze